SAYEMBARA “DVD PORNO DI BULAN RAMADHAN”

Kepada khalayak ramai kami beritahoeken bahwa telah diboeka seboeah sayembara besar se-semesta raya dalam rangka meramaiken daripada kegiatan di blognya Mas Zazuli yaitoe blog http://www.toindonesia.wordpress.com

Sayembara dimaksoed sederhana saja yaitu boeatlah komentar di tulisan yang berjoedoel daripada “DVD PORNO DI BULAN RAMADHAN” yang ada dikategori Pojok Kehidupan. Setiap daripada komentar akan dinilai, yang terbaik diberikan daripada hadiah yaitoe beroepa account email yang beralamat daripada puasa@ymail.com

Barangsiapa yang berminat terlibat persengkokolan daripada sayembara ini maka sesoenggoehnya komentarnya akan dinilai oleh joeri profesional yang dipilih satoe orang pemenang dengan komentar terbaiknya.

Sayembara ini daripada sia-sia, maka akan ditoetoep tanggal 25 Ramadhan dan dioemoemkan pemenangnya daripada tanggal 30 Ramadhan.

Pernak-pernik Sayembara :
1. Memberiken komentar terbaiknya daripada toelisan “DVD PORNO DI BULAN RAMADHAN”.
2. Mencantoemkan nama asli/samaran dan alamat email aktiv.
3. Joeri daripada tidak adil, mendingan tidak menerima surat menyurat. Jadi, kepoetoesan joeri adalah moetlak! tlak! tlak!
4. Oesia daripada peserta adalah 0 – 250 tahoen.
5. Pemenang tidak akan dikenakan biaya atawa potong pajak sepeserpoen.
6. Jika yang masoek hanya sepoeloeh daripada komentar, maka lomba akan diperpanjang 2 minggoe.
7. Demi Allah yang menguasai semesta alam. Lomba ini serioes!!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: